DDI Group

DDI Group là một tập đoàn kinh tế đa ngành với tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đà Thành (DDI). Hiện tại, DDI Group hoạt động trong 4 mảng: Đầu tư và phát triển Bất động sản, Xây dựng, Khách sạn và F&B, Nông nghiệp. Trong đó, Bất động sản và Xây dựng là lĩnh vực cốt lõi, chiếm tỷ trọng lớn nhất của tập đoàn.

Với mong muốn mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho cộng đồng, Tập đoàn DDI luôn nỗ lực trong công cuộc xây dựng một hệ sinh thái gồm các sản phẩm và dịch vụ chất lượng, bền vững, đáp ứng tiêu chuẩn sống cao nhất cho khách hàng, đối tác.

Hệ sinh thái

Với mong muốn mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho cộng đồng, Tập đoàn DDI luôn nỗ lực trong công cuộc xây dựng một hệ sinh thái gồm các sản phẩm và dịch vụ chất lượng, bền vững, đáp ứng tiêu chuẩn sống cao nhất cho khách hàng, đối tác.

Phát triển Bất động sản

Thiết kế & Xây dựng

Khách sạn và F&B

Nông nghiệp

Dự án đang triển khai

Dự án nổi bật

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đà Thành (tên thương mại là DDI) được thành lập vào năm 2017. Là một doanh nghiệp trẻ, DDI hoạt động trong lĩnh vực môi giới, tiếp thị, phân phối và đầu tư các dự án bất động sản. Hiện tại, DDI đang mở rộng đầu tư, phân phối các dự án lớn giàu tiềm năng trên toàn quốc.

Khu đô thị DHome Lạc Sơn

Khu đô thị DHome Yên Thủy

Khu đô thị DreamHomes Đồng Hới

Phố chợ Đồng Cát Quảng Ngãi

Dahliah - Eco Garden Huế

Hệ thống thương hiệu và

Công ty thành viên

Cập nhật thông tin về

Hoạt động & truyền thông

Thông tin sự kiện của các công ty thành viên và hoạt động văn hóa của tập đoàn.