HỆ SINH THÁI

[dsm_button _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/dsm_button]

Khối phát triển

[dsm_gradient_text gradient_text=”Bất động sản” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” header_level=”h2″ header_font=”sf bold||||||||” header_text_align=”center” header_font_size=”40px” background_color_gradient_direction=”45deg” background_color_gradient_stops=”#006838 0%|#0bc97a 43%|#e5e5e5 100%” custom_margin=”||3px|||” background_last_edited=”on|desktop” use_background_color_gradient_phone=”on” background_color_gradient_stops_phone=”#006838 33%|#0bc97a 84%|#e5e5e5 100%” text_orientation_tablet=”” text_orientation_phone=”center” text_orientation_last_edited=”on|phone” global_colors_info=”{}”][/dsm_gradient_text]

Phát triển bất động sản là khối chủ lực của DDI Group. Bắt đầu hoạt động từ năm 2017, DDI Group đã phát triển thành công hàng loạt dự án trải dài trên khắp các tỉnh thành, phân phối hơn 3.500 sản phẩm chất lượng đến tay khách hàng. 

Cho đến nay, DDI đã có các chi nhánh tại Đà Nẵng, miền Bắc và miền Nam cùng các công ty thành viên DDI Quảng Bình, DDI Thừa Thiên Huế. Với cam kết về xây dựng những giá trị tốt đẹp, DDI hiện đang mở rộng phát triển, phân phối các dự án lớn, giàu tiềm năng trên toàn quốc.

[dsm_button _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/dsm_button]
[dsm_floating_multi_images floating_height=”235px” floating_delay=”997ms” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” width=”100%” custom_margin=”||||false|false” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″][dsm_floating_multi_images_child src=”https://ddigroup.vn/wp-content/uploads/2022/07/ddi-real-trang-chu-2.jpg” horizontal_align=”10%” horizontal_align_tablet=”17%” horizontal_align_phone=”9%” horizontal_align_last_edited=”on|tablet” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” max_width=”75%” max_width_tablet=”56%” max_width_phone=”82%” max_width_last_edited=”on|tablet” hover_enabled=”0″ border_radii=”on|5px|5px|5px|5px” box_shadow_style=”preset1″ box_shadow_vertical=”15px” box_shadow_blur=”31px” box_shadow_spread=”-2px” box_shadow_color=”rgba(0,104,56,0.2)” global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″ vertical_align=”-7%”][/dsm_floating_multi_images_child][dsm_floating_multi_images_child src=”https://ddigroup.vn/wp-content/uploads/2022/07/logo-ddi-mien-nam.jpg” horizontal_align=”58%” vertical_align=”170%” vertical_align_tablet=”72%” vertical_align_phone=”110%” vertical_align_last_edited=”on|tablet” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” width=”91%” max_width=”36%” max_width_tablet=”21%” max_width_phone=”29%” max_width_last_edited=”on|tablet” hover_enabled=”0″ border_radii=”on|5px|5px|5px|5px” box_shadow_style=”preset1″ box_shadow_vertical=”15px” box_shadow_blur=”31px” box_shadow_color=”rgba(34,33,81,0.18)” global_colors_info=”{}” horizontal_align_last_edited=”on|phone” sticky_enabled=”0″ horizontal_align_tablet=”58%” horizontal_align_phone=”58%”][/dsm_floating_multi_images_child][dsm_floating_multi_images_child src=”https://ddigroup.vn/wp-content/uploads/2022/07/logo-ddi-thua-thien.jpg” horizontal_align=”58%” vertical_align=”61%” vertical_align_tablet=”72%” vertical_align_phone=”54%” vertical_align_last_edited=”on|tablet” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” width=”91%” max_width=”44%” max_width_tablet=”21%” max_width_phone=”29%” max_width_last_edited=”on|tablet” border_radii=”on|5px|5px|5px|5px” box_shadow_style=”preset1″ box_shadow_vertical=”15px” box_shadow_blur=”31px” box_shadow_color=”rgba(34,33,81,0.18)” global_colors_info=”{}”][/dsm_floating_multi_images_child][dsm_floating_multi_images_child src=”https://ddigroup.vn/wp-content/uploads/2022/07/logo-ddi-quang-binh.jpg” horizontal_align=”-4%” vertical_align=”22%” horizontal_align_tablet=”10%” horizontal_align_phone=”-2%” horizontal_align_last_edited=”on|tablet” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” max_width=”40%” max_width_tablet=”19%” max_width_phone=”28%” max_width_last_edited=”on|tablet” border_radii=”on|5px|5px|5px|5px” box_shadow_style=”preset1″ box_shadow_vertical=”15px” box_shadow_blur=”31px” box_shadow_color=”rgba(34,33,81,0.18)” global_colors_info=”{}”][/dsm_floating_multi_images_child][dsm_floating_multi_images_child src=”https://ddigroup.vn/wp-content/uploads/2022/07/logo-ddi-da-nang.jpg” horizontal_align=”2%” vertical_align=”116%” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” max_width=”36%” max_width_tablet=”18%” max_width_phone=”25%” max_width_last_edited=”on|tablet” border_radii=”on|5px|5px|5px|5px” box_shadow_style=”preset1″ box_shadow_vertical=”15px” box_shadow_blur=”31px” box_shadow_color=”rgba(34,33,81,0.18)” global_colors_info=”{}”][/dsm_floating_multi_images_child][dsm_floating_multi_images_child src=”https://ddigroup.vn/wp-content/uploads/2022/07/logo-ddi-mien-bac.jpg” horizontal_align=”45%” vertical_align=”-13%” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” z_index=”202″ max_width=”36%” max_width_tablet=”18%” max_width_phone=”25%” max_width_last_edited=”on|tablet” hover_enabled=”0″ border_radii=”on|5px|5px|5px|5px” box_shadow_style=”preset1″ box_shadow_vertical=”15px” box_shadow_blur=”31px” box_shadow_color=”rgba(34,33,81,0.18)” global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″ vertical_align_last_edited=”on|phone” horizontal_align_last_edited=”on|phone” horizontal_align_phone=”46%” vertical_align_phone=”-2%” vertical_align_tablet=”-13%” horizontal_align_tablet=”45%”][/dsm_floating_multi_images_child][/dsm_floating_multi_images]

Khối

[dsm_gradient_text gradient_text=”Đầu tư và xây dựng” disabled_on=”off|off|on” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” header_level=”h2″ header_font=”sf bold||||||||” header_text_align=”center” header_font_size=”40px” background_color_gradient_direction=”45deg” background_color_gradient_stops=”#006838 0%|#0bc97a 43%|#e5e5e5 100%” text_orientation=”right” custom_margin=”||3px|||” background_last_edited=”on|desktop” use_background_color_gradient_phone=”on” background_color_gradient_stops_phone=”#006838 33%|#0bc97a 84%|#e5e5e5 100%” text_orientation_tablet=”” text_orientation_phone=”center” text_orientation_last_edited=”on|phone” global_colors_info=”{}”][/dsm_gradient_text][dsm_floating_multi_images floating_height=”235px” floating_delay=”997ms” disabled_on=”on|on|off” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” custom_margin=”||||false|false” custom_padding=”43px|||||” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″][dsm_floating_multi_images_child src=”https://ddigroup.vn/wp-content/uploads/2022/07/d-const-trang-chu-2.jpg” horizontal_align=”17%” horizontal_align_tablet=”17%” horizontal_align_phone=”9%” horizontal_align_last_edited=”on|tablet” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” max_width=”76%” max_width_tablet=”56%” max_width_phone=”82%” max_width_last_edited=”on|tablet” hover_enabled=”0″ border_radii=”on|5px|5px|5px|5px” box_shadow_style=”preset1″ box_shadow_vertical=”15px” box_shadow_blur=”31px” box_shadow_color=”rgba(0,104,56,0.2)” global_colors_info=”{}” vertical_align=”-3%” sticky_enabled=”0″][/dsm_floating_multi_images_child][dsm_floating_multi_images_child src=”https://ddigroup.vn/wp-content/uploads/2022/07/logo-ddi-const.jpg” horizontal_align=”54%” vertical_align=”150%” vertical_align_tablet=”72%” vertical_align_phone=”54%” vertical_align_last_edited=”on|tablet” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” width=”91%” max_width=”49%” max_width_tablet=”21%” max_width_phone=”29%” max_width_last_edited=”on|tablet” border_radii=”on|5px|5px|5px|5px” box_shadow_style=”preset1″ box_shadow_vertical=”15px” box_shadow_blur=”31px” box_shadow_color=”rgba(34,33,81,0.18)” global_colors_info=”{}”][/dsm_floating_multi_images_child][dsm_floating_multi_images_child src=”https://ddigroup.vn/wp-content/uploads/2022/07/logo-ddi-homes.jpg” horizontal_align=”-4%” vertical_align=”22%” horizontal_align_tablet=”10%” horizontal_align_phone=”-2%” horizontal_align_last_edited=”on|tablet” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” max_width=”46%” max_width_tablet=”19%” max_width_phone=”28%” max_width_last_edited=”on|tablet” border_radii=”on|5px|5px|5px|5px” box_shadow_style=”preset1″ box_shadow_vertical=”15px” box_shadow_blur=”31px” box_shadow_color=”rgba(34,33,81,0.18)” global_colors_info=”{}”][/dsm_floating_multi_images_child][/dsm_floating_multi_images]

Khối

[dsm_gradient_text gradient_text=”Đầu tư và xây dựng” disabled_on=”on|on|off” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” header_level=”h2″ header_font=”sf bold||||||||” header_text_align=”center” header_font_size=”40px” background_color_gradient_direction=”45deg” background_color_gradient_stops=”#006838 0%|#0bc97a 43%|#e5e5e5 100%” text_orientation=”right” custom_margin=”||3px|||” background_last_edited=”on|desktop” use_background_color_gradient_phone=”on” background_color_gradient_stops_phone=”#006838 33%|#0bc97a 84%|#e5e5e5 100%” text_orientation_tablet=”” text_orientation_phone=”center” text_orientation_last_edited=”on|phone” global_colors_info=”{}”][/dsm_gradient_text]

Công ty TNHH D.Constructions và Công ty CP Đầu tư & Xây dựng D.Homes là hai thành viên trực thuộc DDI Group. Khối này chịu trách nhiệm trực tiếp tham gia đầu tư và thi công các dự án, công trình. 

Khối đầu tư và xây dựng là nền tảng đầu tiên trong quá trình phát triển thành một chủ đầu tư có uy tín với những dự án, sản phẩm mang đậm phong cách, dấu ấn riêng biệt của DDI trên thị trường bất động sản.

[dsm_floating_multi_images floating_height=”235px” floating_delay=”997ms” disabled_on=”off|off|on” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” custom_margin=”||||false|false” custom_padding=”43px|||||” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″][dsm_floating_multi_images_child src=”https://ddigroup.vn/wp-content/uploads/2022/07/d-const-trang-chu-2.jpg” horizontal_align=”5%” horizontal_align_tablet=”17%” horizontal_align_phone=”9%” horizontal_align_last_edited=”on|tablet” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” max_width=”93%” max_width_tablet=”56%” max_width_phone=”82%” max_width_last_edited=”on|tablet” border_radii=”on|5px|5px|5px|5px” box_shadow_style=”preset1″ box_shadow_vertical=”15px” box_shadow_blur=”31px” box_shadow_color=”rgba(0,104,56,0.2)” global_colors_info=”{}”][/dsm_floating_multi_images_child][dsm_floating_multi_images_child src=”https://ddigroup.vn/wp-content/uploads/2022/07/logo-ddi-const.jpg” horizontal_align=”54%” vertical_align=”150%” vertical_align_tablet=”72%” vertical_align_phone=”92%” vertical_align_last_edited=”on|tablet” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” width=”91%” max_width=”49%” max_width_tablet=”21%” max_width_phone=”38%” max_width_last_edited=”on|tablet” hover_enabled=”0″ border_radii=”on|5px|5px|5px|5px” box_shadow_style=”preset1″ box_shadow_vertical=”15px” box_shadow_blur=”31px” box_shadow_color=”rgba(34,33,81,0.18)” global_colors_info=”{}” width_last_edited=”on|phone” width_phone=”” horizontal_align_last_edited=”on|phone” horizontal_align_phone=”59%” sticky_enabled=”0″ width_tablet=”91%” horizontal_align_tablet=”54%”][/dsm_floating_multi_images_child][dsm_floating_multi_images_child src=”https://ddigroup.vn/wp-content/uploads/2022/07/logo-ddi-homes.jpg” horizontal_align=”-4%” vertical_align=”22%” horizontal_align_tablet=”10%” horizontal_align_phone=”-2%” horizontal_align_last_edited=”on|tablet” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” max_width=”46%” max_width_tablet=”19%” max_width_phone=”43%” max_width_last_edited=”on|tablet” hover_enabled=”0″ border_radii=”on|5px|5px|5px|5px” box_shadow_style=”preset1″ box_shadow_vertical=”15px” box_shadow_blur=”31px” box_shadow_color=”rgba(34,33,81,0.18)” global_colors_info=”{}” vertical_align_last_edited=”on|phone” vertical_align_phone=”10%” sticky_enabled=”0″ vertical_align_tablet=”22%”][/dsm_floating_multi_images_child][/dsm_floating_multi_images]

Khối

[dsm_gradient_text gradient_text=”Mở rộng” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” header_level=”h2″ header_font=”sf bold||||||||” header_text_align=”center” header_font_size=”40px” background_color_gradient_direction=”45deg” background_color_gradient_stops=”#006838 0%|#0bc97a 43%|#e5e5e5 100%” custom_margin=”||3px|||” background_last_edited=”on|desktop” use_background_color_gradient_phone=”on” background_color_gradient_stops_phone=”#006838 33%|#0bc97a 84%|#e5e5e5 100%” text_orientation_tablet=”” text_orientation_phone=”center” text_orientation_last_edited=”on|phone” global_colors_info=”{}”][/dsm_gradient_text]

Trong quá trình trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành, DDI Group chủ trương mở rộng phát triển những ngành nghề chiến lược, gắn bó trực tiếp với định hướng đang theo đuổi

Dịch vụ là khối ngành kinh doanh mà tập đoàn chú trọng bên cạnh lĩnh vực bất động sản. Với Công ty TNHH DLife, D.Coffee và D.Farm, DDI kỳ vọng “ngành công nghiệp không khói” này sẽ đáp ứng tốt những nhu cầu của khách hàng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

[dsm_floating_multi_images floating_height=”235px” floating_delay=”997ms” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” custom_margin=”||||false|false” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″][dsm_floating_multi_images_child src=”https://ddigroup.vn/wp-content/uploads/2022/07/ddi-life-trang-chu.jpg” horizontal_align=”6%” horizontal_align_tablet=”17%” horizontal_align_phone=”10%” horizontal_align_last_edited=”on|tablet” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” max_width=”71%” max_width_tablet=”56%” max_width_phone=”82%” max_width_last_edited=”on|tablet” hover_enabled=”0″ border_radii=”on|5px|5px|5px|5px” box_shadow_style=”preset1″ box_shadow_vertical=”15px” box_shadow_blur=”31px” box_shadow_color=”rgba(0,104,56,0.2)” global_colors_info=”{}” vertical_align=”22%” sticky_enabled=”0″ vertical_align_last_edited=”on|desktop” vertical_align_phone=”4%” vertical_align_tablet=”22%”][/dsm_floating_multi_images_child][dsm_floating_multi_images_child src=”https://ddigroup.vn/wp-content/uploads/2022/07/logo-ddi-farm.jpg” horizontal_align=”45%” vertical_align=”150%” vertical_align_tablet=”72%” vertical_align_phone=”115%” vertical_align_last_edited=”on|tablet” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” width=”91%” max_width=”34%” max_width_tablet=”21%” max_width_phone=”32%” max_width_last_edited=”on|tablet” hover_enabled=”0″ border_radii=”on|5px|5px|5px|5px” box_shadow_style=”preset1″ box_shadow_vertical=”15px” box_shadow_blur=”31px” box_shadow_color=”rgba(34,33,81,0.18)” global_colors_info=”{}” horizontal_align_last_edited=”on|phone” sticky_enabled=”0″ horizontal_align_tablet=”45%” horizontal_align_phone=”45%”][/dsm_floating_multi_images_child][dsm_floating_multi_images_child src=”https://ddigroup.vn/wp-content/uploads/2022/07/logo-ddi-life.jpg” horizontal_align=”-4%” vertical_align=”51%” horizontal_align_tablet=”10%” horizontal_align_phone=”-2%” horizontal_align_last_edited=”on|tablet” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” max_width=”43%” max_width_tablet=”19%” max_width_phone=”32%” max_width_last_edited=”on|tablet” hover_enabled=”0″ border_radii=”on|5px|5px|5px|5px” box_shadow_style=”preset1″ box_shadow_vertical=”15px” box_shadow_blur=”31px” box_shadow_color=”rgba(34,33,81,0.18)” global_colors_info=”{}” vertical_align_last_edited=”on|phone” vertical_align_phone=”46%” sticky_enabled=”0″ vertical_align_tablet=”51%”][/dsm_floating_multi_images_child][dsm_floating_multi_images_child src=”https://ddigroup.vn/wp-content/uploads/2022/07/logo-ddi-coffee.jpg” horizontal_align=”39%” vertical_align=”8%” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” max_width=”36%” max_width_tablet=”18%” max_width_phone=”33%” max_width_last_edited=”on|tablet” hover_enabled=”0″ border_radii=”on|5px|5px|5px|5px” box_shadow_style=”preset1″ box_shadow_vertical=”15px” box_shadow_blur=”31px” box_shadow_color=”rgba(34,33,81,0.18)” global_colors_info=”{}” horizontal_align_last_edited=”on|phone” horizontal_align_phone=”61%” sticky_enabled=”0″ vertical_align_last_edited=”on|desktop” horizontal_align_tablet=”39%” vertical_align_tablet=”8%” vertical_align_phone=”8%”][/dsm_floating_multi_images_child][/dsm_floating_multi_images]