Đã triển khai
Elysia Complex City

Elysia Complex City

Vị trí: Trục đường Thăng Long, Nguyễn Bính, Vũ Trọng Phụng, Bùi Viện. Tổng đầu tư: 10.000 tỷ đồng Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Landcom Tổng diện tích:  6,9 haTên...