Đầu năm 2022, DDI tổ chức đào tạo quản lý cấp cao toàn hệ thống

01/03/2022

Chương trình đào tạo quản lý cấp cao Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đà Thành (DDI) diễn ra tại Vinpearl Resort Hội An kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 25 – 28/02/2022.

Chương trình đào tạo được tổ chức tại Vinpearl Resort Hội An gồm các lãnh đạo, quản lý chủ chốt của DDI

Tại buổi đào tạo có sự tham dự của Hội đồng quản trị công ty gồm ông Lê Hữu Hiếu – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Tổng GĐ, ông Lê Hòa Bình – Phó TGĐ phụ trách kinh doanh, ông Nguyễn Văn Thanh – Phó TGĐ phụ trách dự án, ông Nguyễn Hữu Anh – GĐ dự án cùng các lãnh đạo chi nhánh, quản lý các phòng ban.

Theo đó, mục đích buổi đào tạo nhằm hướng dẫn, trau dồi kiến thức, kỹ năng về quản lý doanh nghiệp, am hiểu về con người, cách thức vận hành, xây dựng doanh nghiệp bất động sản theo tư duy chiến lược, đa chiều phù hợp với bối cảnh nhiều thách thức như hiện nay.

Tại đây, Hội đồng quản trị DDI quyết định phát triển 02 chi nhánh Huế, Quảng Bình chính thức trở thành 02 công ty thành viên thuộc DDI Group: Công ty TNHH DDI Thừa Thiên, Công ty TNHH DDI Quảng Bình. Đây là bước ngoặc mới nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh DDI tại khu vực miền Trung.

Đầu năm 2022, ddi tổ chức đào tạo quản lý cấp cao toàn hệ thống

Nằm trong định hướng 5 năm (2021 – 2025), tính đến thời điểm hiện tại DDI xác đinh rõ hệ thống công ty thành viên gồm 3 khối chính: Khối Kinh doanh bất động sản (Bộ phận kinh doanh DDI Group, DDI Quảng Bình, DDI Thừa Thiên); Khối Đầu tư và Xây dựng (D.Homes, D.Construction); Khối Mở rộng (D.Farm, D.Life) giúp DDI tiến đến bước phát triển mới hình thành DDI Group.

Buổi đào tạo được Ban hội đồng quản trị nhấn mạnh, nêu rõ giá trị cốt lõi, nền tảng hình thành thương hiệu DDI trên thị trường bất động sản, từ thực tế các chủ đề: Quy trình và vận hành nội bộ; Khai thác và thực hiện dự án; Quản trị, kế hoạch và chiến lược kinh doanh; Quản trị con người và động lực thúc đẩy con người được khai thác tối đa. Đây là chìa khóa cho sự phát triển và tăng trưởng của mỗi doanh nghiệp.

Nhằm nâng cao kiến thức về các nội dung quan trọng khác, quản lý các phòng ban cũng nêu rõ phương thức hoạt động và hiệu quả công việc giúp các công ty thành viên có hiểu biết sâu, rộng, đầy đủ theo các chủ đề liên quan như: Tài chính doanh nghiệp – Chính sách cân đối và xây dựng chính sách hoa hồng – Phát triển thương hiệu.

Kết thúc chương trình đào tạo là đề tài bảo vệ dành riêng cho từng chi nhánh, khu vực về kế hoạch kinh doanh năm 2022

Mục đích buổi đào tạo là hiểu được các kỹ năng quản trị, hệ tư tưởng với cương vị là một lãnh đạo chi nhánh, lãnh đạo khu vực. Từ đó bảo vệ đề tài do Hội đồng quản trị đặt ra đối với từng vị trí khác nhau về phương pháp quản lý, lãnh đạo thành viên, kế hoạch kinh doanh và phát triển dự án đối với từng khu vực, từng dự án khác nhau tại các thị trường tiềm năng Hòa Bình, Bình Định, Quảng Nam trong năm 2022.

Đây là chương trình đào tạo thường niên nhằm nâng cao kiến thức quản trị, hệ thống hóa các kỹ năng, đưa ra các phương pháp quản ký thiết yếu và nâng cao năng lực lãnh đạo DDI Group trong mỗi thời kỳ, giai đoạn khác nhau của doanh nghiệp.

Cùng chủ đề: