Lễ mở bán khu đô thị Việt Nhật UHome

17/04/2019

Vào ngày 17/12/2017, DDI đã thanh khoản thành công 90% sản phẩm, tạo được làn sóng an cư đầu tư mạnh mẽ vào thị trường Quảng Ngãi. Bắt nhịp được thị trường sôi động tại đây, vào ngày 25/05/2018, Lễ mở bán phân khu Central Parl thuộc KĐT UHome Việt Nhật tiếp tục gặt được quả ngọt khi hơn 80% sản phẩm được thanh khoản thành công.

 Lễ mở bán khu đô thị Việt Nhật UHome

Các chuyên viên kinh doanh tích cực giúp đỡ khách hàng

Cùng chủ đề: